czwartek, 23 marca 2017

95. Publikacje naukowe z okresu poradni nadciśnieniowej

 1. Korzyści płynące ze skutecznego leczenia nadciśnienia tętniczego - rozważania na przykładzie trandolaprilu
  (The benefits of effective hypertension treatment - considerations on the example of trandolapril)
  Knypl K.
  Kardioprofil 2012,2,89
 2. Problemy kardiologiczne u pacjentów z chorobą nowotworową
  (
  Heart problems in patients with neoplastic disease)
  Knypl K.
  Lekarz Praktyk 2010,4,10-12
 3. Czy kobiety chorują tak samo jak mężczyźni?
  (Do women suffer as men?)
  Knypl K.
  Lekarz Praktyk 2010,2,28-29
 4. Kongres American Society of Clinical Oncology 2010
  (Congress of American College of Clinical Oncology 2010)
  Knypl K.
  Lekarz Praktyk 2010,3,13-15
 5. Hypertension occurence in patients with subclinical hyperthyroidism
  Szydlarska D., Grzesiuk W., Pragacz A., Ambroziak U., Miśkiewicz P., Knypl K., Bar-Andziak E.
  14th International Thyroid Congress, Paris 11-16 September 2010, Abstract Book, abstr. Nr ITC 2010-730
 6. Sprawozdanie z kongresu American College of Cardiology w Atlancie, marzec 2010
  (The report on Congress of American College of Cardiology in Atlanta, March 2010)
  Knypl K.
  Kardioprofil 2010,8,137-139
 7. Kongres American College of Cardiology w Atlancie najciekawsze wydarzenia
  (Congress of the American College of Cardiology in Atlanta – the most interesting events)
  Knypl K.
  Lekarz Praktyk 2010,2,16-17
 8. Częstość występowania dyslipidemii aterogennej wśród pacjentów hospitalizowanych w oddziale wewnętrznym
  (The incidence of atherogenic dyslipidemia in patients hospitalized in internal department)
  Szydlarska D., Dąbrowska M., Knypl K., Grzesiuk W., Bar-Andziak E.
  Pol.Przegl.Kardiol. 2010,12,suppl.2,s.18,abstr.nr3
 9. Nadciśnienie tętnicze – o co pytają internauci?
  (Hypertension – what ask internet users?)
  Knypl K.
  Pol.Przegl.Kardiol. 2009,11,suppl.1,19-42,abstr.nr22,s.29
 10. Ryzyko rezydualne i jego znaczenie w schorzeniach układu krążenia
  (Residual risk and its role in cardiovascular diseaes)
  Knypl K.
  Lekarz Praktyk 2010,1,16-19
 11. Redukcja ryzyka rezydualnego w chorobach układu krążenia
  (Residual risk reduction in cardiovascular diseases)
  Knypl K.
  Kardioprofil 2009,7,13-16
 12. Fenofibrat – duże korzyści dla małych naczyń
  (Fenofibrate – big benefits for small vessels)
  Knypl K., Knypl M.
  Kardioprofil 2008,6,40-43
 13. Choroba wieńcowa u kobiet
  (Coronary artery disease in women)
  Knypl K.
  Essentia Medica 2007,2,15-21
 14. Syropy stosowane w leczeniu kaszlu
  (Syrups used to treat cough)
  Knypl K.
  Farmacja Polska 2007,2,49-58
 15. Jakie są obawy i pytania dotyczące układu krążenia zadawane przez internautów?
  (What are the concerns and questions about cardiovascular system asked by internet users?)
  Knypl K., Zaborska A.
  Pol.Przegl.Kardiol. 2007,9,supl.1,32 (abstr.nr17)
 16. Wyciąg z kasztanowca zwyczajnego w leczeniu przewlekłej niewydolności żylnej
  (Horse chestnut extract in the treatment of chronic venous insufficiency)
  Knypl K.
  Farmacja w Praktyce 2006,2,93-98
 17. Subkliniczna nadczynność tarczycy może prowadzić do rozwoju nadciśnienia tętniczego
  (Subclinical hyperthyroidism can lead to the development of hypertension)
  Grzesiuk W., Ambroziak U., Knypl K., Miśkiewicz P., Bar-Andziak E.
  Pol. Przegl. Kardiol. 2006,supl.1/06,s.69
 18. Zasady rozpoznawania i leczenia hipotonii ortostatycznej
  (Principles of diagnosis and treatment of orthostatic hypotension)

  Knypl K.
  Farmacja w Praktyce 2006,1,25-30
 19. Zastosowanie solifenacyny w praktyce geriatrycznej
  (The use of solifenacin in the geriatric practice)
  Knypl K.
  Geriatria Polska 2006,2,22-26
 20. Wytyczne w leczeniu nadciśnienia tętniczego u osób w starszym wieku
  (Guidelines for the treatment of hypertension in the elderly)
  Knypl K., Rojek-Trębicka J.
  Geriatria Polska 2006,2,61-67
 21. Równoprawne partnerstwo. Sprawozdanie z VIII Europejskiego Kongresu Towarzystwa Medycyny Seksualnej w Kopenhadze
  (Equal partnership.
  Report of the 8th Congress of the European Society of Sexual Medicine in Copenhagen)
  Knypl K.
  Przewodnik Lekarza 2006,s.90-91
 22. Znaczenie jonu potasowego w stanach fizjologii i patologii układu sercowo-naczyniowego
  (Importance of potassium ion in physiology and pathology of the cardiovascular system)
  Knypl K.
  Przewodnik Lekarza 2006,s.83-86
 23. Śródbłonek jako cel leczenia hipolipemicznego
  (Endothelium as a target of hypolipemic treatment)
  Knypl K.
  Kardioprofil 2005,s.148-152
 24. Czytając IX wydanie Kaplan’s Clinical Hypertension
  (While reading IX edition of Kaplan’s Clinical Hypertension)
  Knypl K.
  Nadciśnienie Tętnicze 2005
 25. Co rozstrzygnęło badanie FIELD?
  What is decisive in the FIELD Study?
  Knypl K.
  Kardiologia Polska 2006,64,1
 26. Wiek pacjenta a przestrzeganie zaleceń dotyczących leczenia hipotensyjnego wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i współistniejącą cukrzycą lub nadczynnością tarczycy
  (Patient’s age and compliance with recommendations for antihypertensive therapy in patients with hypertension and coexisting diabetes mellitus or hyperthyroidism)

  Grzesiuk W., Popow M., Dubno B., Knypl K., Bar-Andziak E.
  Geriatria Polska 2005,1,12-19
 27. Nietrzymanie moczu w praktyce geriatrycznej
  (Urinary incotinence in geriatric patients)

  Knypl K., Rojek-Trębicka J.
  Geriatria Polska 2005,1,69-73
 28. Zaburzenia gospodarki potasowej u pacjentów geriatrycznych
  (Potassium disorders in geriatric patients)

  Knypl K.
  Geriatria Polska 2005,1,63-68
 29.  Inhibitory enzymu konwertującego w leczeniu nadciśnienia tętniczego – spojrzenie z perspektywy wyboru optymalnego preparatu dla pacjentów geriatrycznych
  (Converting enzyme inhibitors in the treatment of hypertension – a view from perspective of choosing the optimal formulation for geriatric patients)
  Knypl K.
  Geriatria Polska 2005,1(3),87-90
 30. Profilaktyka osteoporozy – wybrane zagadnienia
  (Prevention of osteoporosis – selected issues)

  Knypl K.
  Geriatria Polska 2005,1(3),43-46
 31. Wpływ jonów magnezu, wapnia i potasu na układ krążenia
  (Magnesium, potasium and calcium ions and its influence on cardiovascular system)

  Knypl K.
  Geriatria Polska 2005,2,65-68.
 32. Nadciśnienie tętnicze u pacjenta z łagodnym rozrostem stercza – wybrane aspekty terapeutyczne u pacjentów geriatrycznych
  (The patients with hypertension and benign prostatic hyperplasia – selected issues in geriatric patients)

  Knypl K., Rojek-Trębicka J.
  Geriatria Polska 2005,2,40-44
 33. Definicja i podział nadciśnienia tętniczego – stanowisko The Writing Group of the American Society of Hypertension 2005
  (Definition and classification of hypertension – The Writing Grup of the American Society of Hypertension Statement 2005)

  Knypl K.
  Przewodnik Lekarza 2005,5,101-105
 34. The aortic arch calcification and other cardiovascular risk factors in patients hospitalized in an internal department
  Kochanowska-Kałuża G., Tarwacka J., Łapińska-Knypl K., Doboszyńska A., Kubica J., Karasińska M.
  J.Hypertension 2005,23, suppl.2, S400
 35. The lipidogram in patients with aortic arch calcification
  Kochanowska-Kałuża G., Tarwacka J., Łapińska-Knypl K., Doboszyńska A., Kubica J., Karasińska M.
  J.Hypertension 2005,23, suppl.2, S400
 36. The effect of smoking on cardiovascular risk factors and antihypertensive therapy
  Jabłońska N., Łapińska-Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A.
  J.Hypertension 2005,23, suppl.2,abstr.P1.226
 37. The nicotine dependance among hypertensive patients hospitalized in cardiological department
  Jabłońska N., Łapińska-Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A.
  J. Hypertension 2005,23,suppl.2,abstr.P1.225,p.S85
 38. Zespół metaboliczny – nowe dane o zasadach rozpoznawania i leczenia
  (Metabolic syndrome – new data on the principles of diagnosis and treatment)
  Knypl K.
  Leki Współczesnej Terapii w Polsce 2005,3,68-69
 39.  Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjentów geriatrycznych
  (Treatment of hypertension in geriatric patients)
  Knypl K.
  Geriatria Polska 2005,1,23-30
 40. Hipotonia ortostatyczna – etiologia, patofizjologia, leczenie
  (Orthostatic hypotension – etiology, patophysiology, treatment)
  Knypl K.
  Geriatria Polska 2005,1,5-8
 41. Jaki tryb życia prowadzili pacjenci w okresie poprzedzającym hospitalizację na oddziale kardiologicznym?
  (What was the lifestyle before patients hospitalization in cardiology department?)
  Jabłońska N., Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A.
  Essentia Medica 2005,2,41-44
 42. Znaczenie magnezu w fizjologicznych i patologicznych procesach ustrojowych
  (Importance of magnesium in physiology and pathology)

  Knypl K.
  Magazyn Lekarza Rodzinnego 2004,10(9),55-59
 43. Postępowanie w nagłych zwyżkach ciśnienia krwi
  (Management of hypertension emergencies)

  Knypl K.
  Magazyn Lekarza Rodzinnego 2004/7-8/10-13
 44. Znaczenie magnezu oraz wapnia w schorzeniach układu krążenia
  (Importance of magnesium and calcium ions in cardiovascular diseases)
  Knypl K.
  Przewodnik Lekarza 2004,11/12 (71/72),44-48
 45. Nadciśnienie tętnicze a udar mózgu
  (Hypertension and stroke)

  Knypl K.
  Essentia Medica 2004,15,52-55
 46. Sprawozdanie z VIII Międzynarodowego Jubileuszowego Kongresu Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego
  (Report on 8th Jubilee Congress of Polish Society of Cardiology)

  Knypl K.
  Przewodnik Lekarza 2004,8,108-109
 47. XIV Kongres European Society of Hypertension
  (14th congress European Society of Hypertension)

  Knypl K.
  Essentia Medica 2004,7,39-39
 48. Nowe wytyczne w leczeniu nadciśnienia tętniczego
  (New guidelines for the treatment of hypertension)
  Knypl K.
  Neurologica 2004,3,34-36
 49. Świadomość wartości ciśnienia krwi i innych czynników ryzyka u chorych hospitalizowanych na oddziale kardiologicznym
  (Awareness of blood pressure and other risk factors among patients hospitalized in cardiological department in Warsaw)
  Jabłońska N., Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A.
  PAMW 2004, CXII, Materiały XXXV Zjazdu TIP.
 50. Compliance with low-salt diet in hypertensive patients
  Knypl K., Jabłońska N., Doboszyńska A.
  Abstract Book 12th International Congress of Endocrinology. Aug.31-Sept.4,2004
 51. Częstość zażywania leków OTC wśród pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i cukrzycą
  (The frequency of use OTC drugs in patients with hypertension and diabetes)
  K.Knypl, B.Dubno
  Pol.Przegl.Kardiol. 2004,6,supl.1,S120
 52. What was the patients’ lifestyle before the hospitalization in a cardiovascular department?
  Jabłońska N., Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A.
  J.Hypertension 2004,vol.22,S376
 53. Serum cholesterol level and blood pressure on both arms
  Kochanowska-Kałuża G., Knypl K., Karasińska M., Doboszyńska A., Kubica J.
  J.Hypertension 2004,vol.22,S305
 54. Awareness of blood pressure and other risk factor among patients hospitalized in a cardiological department in Warsaw
  N.Jabłońska, K.Knypl, A.Doboszyńska, A.Cezak
  J.Hypertension 2004,vol.22,S238
 55. Self-control in hypertensive patients with diabetes mellitus
  Knypl K., Dubno B.
  J.Hypertension 2004,vol.22, S221
 56. Consecutive blood pressure measurements and the difference of blood pressure level on both arms
  Kochanowska-Kałuża G., Knypl K., Karasińska M., Doboszyńska A., Kubica J.
  J.Hypertension 2004,vol.22,suppl.22,S168
 57.  Compliance with dietetic recommendations among hypertensive patients
  Jabłońska N., Knypl K., Doboszyńska A., Cezak A.
  J.Hypertension 2004,vol.22,suppl.22,S99
 58. Leczenie nadciśnienia tętniczego u chorych na cukrzycę
  (Treatment of hypertension in patients with diabetes mellitus type 2)

  Knypl K.
  Magazyn Lekarza Rodzinnego 2004,4,29-33
 59. Współczesna farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: miejsce blokerów receptora AT1 dla angiotensyny II
  (Modern pharmacotherapy of hypertension: place of AT1 blockers)

  Knypl K.
  Magazyn Lekarza Rodzinnego 2004,3,4-8
 60. Kongres International Society of Hypertension w São Paulo
  (Congress of the International Society of Hypertension in São Paulo)

  Knypl K.
  Przewodnik Lekarza 2004,3,96-97
 61. Nadciśnienie tętnicze u osób w starszym wieku
  (Hypertension in the elderly)

  Knypl K.
  Przewodnik Lekarza 2004,3,82-87
 62. Depresja w chorobach wewnętrznych
  (Depression in internal diseases)

  Knypl K.
  Magazyn Lekarza Rodzinnego 2004,1,47-51
 63. Znaczenie jonu potasowego w fizjologicznych i patologicznych procesach ustrojowych
  (Importance of potassium ion in physiology and pathology)
  Knypl K.
  Przewodnik Lekarza 2004,7,37-41
 64. Usefulness of ophthalmoscopy in mild and moderate hypertension
  Knypl K., Grzesiuk W.
  J.Hypertens. 2004,22,suppl.1,P.479
 65. Quality of life among different groups of hypertensive patients
  Knypl K., Popow M.
  J.Hypertens. 2004,22,suppl.1,P.722
 66. Hypertensive therapy expectations among different groups of patients
  Knypl K., Popow M.
  J.Hypertens. 2004,22,suppl.1,P.092
 67. Rola statyn ze szczególnym uwzględnieniem simwastatyny w farmakoterapii chorób układu krążenia
  (The role of statins with a particular focus of simvastatin in pharmacotherapy of cardiovascular disease)
  Knypl K.
  Medycyna Rodzinna 2003,26,204-207
 68. Plamica Schoenleina-Henocha z zespołem nerczycowym oraz ciężkim nadciśnieniem tętniczym
  (Case report – Schoenlein-Henoch purpura with nephrotic syndrome and severe hypertension)
  Knypl K., Rojek-Trębicka J.
  Medycyna Rodzinna 2003,25,143-146
 69. Miejsce antagonistów receptora AT1 dla angiotensyny II w całodobowej kontroli ciśnienia krwi ze szczególnym uwzględnieniem telmisartanu
  (Place of AT1 blockers, with particular emphasis on telmisartan, and ABMP control)
  Knypl K.
  Przewodnik Lekarza 2003,6(10),22-29
 70. Kwas acetylosalicylowy – stare i nowe wskazania do stosowania
  (Acetylsalicylic acid – old and new indication to treatment)
  Knypl K.
  Przewodnik Lekarza 2003,6(10),14-21
 71. Epidemiologia nadciśnienia tętniczego
  (Epidemiology of hypertension)
  Knypl K.
  Magazyn Medyczny – Lekarz Rodzinny 2003,7-8,63-66
 72. Metabolizm jonu potasowego – znaczenie w chorobach układu krążenia oraz chorobach wewnętrznych
  (Potassium metabolism – its role in cardiovascular and internal disease)

  K.Knypl
  Magazyn Medyczny – Lekarz Rodzinny 2003,7-8,35-37
 73. Stężenie potasu w surowicy krwi u chorych z nadciśnieniem tętniczym
  (Plasma potassium level among hypertensive patients)
  Knypl K., Trzepla E.
  Magazyn Medyczny – Lekarz Rodzinny 2003,7-8,32-34
 74. Miejsce aspiryny w codziennej praktyce lekarskiej
  (Aspirin in every day medical practice)
  Knypl K.
  Medycyna Rodzinna 2003,24,98-102
 75. Czytając nowe wytyczne o leczeniu nadciśnienia tętniczego
  (Reading the new guidelines of hypertension treatment)
  Knypl K.
  Medycyna Rodzinna 2003,24,103-107
 76. Self blood pressure monitoring among different groups of patients with hypertension
  Popow M., Grzesiuk W., Knypl K., Dubno B., Bar-Andziak E.
  J. Hypertension 2003,21,suppl.4,S334
 77. Unacceptable adverse drug reaction to hypertensive therapy among different groups of patients
  Popow M., Grzesiuk W., Knypl K., Dubno B., Bar-Andziak E.
  J. Hypertension 2003,21,suppl.4,S77
 78. Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: rilmenidyna
  (Pharmacotherapy of hypertension: rilmenidine)
  Knypl K.
  Medycyna Rodzinna 2003,2(23),50-53
 79. Rola telmisartanu oraz innych inhibitorów angiotensyny II w skutecznej terapii nadciśnienia tętniczego
  (Telmisartan and other angiotensin II blockers in successful treatment of hypertension)
  Knypl K.
  Medycyna Rodzinna 2003,2(23),55-58
 80. Antagoniści receptora AT1 dla angiotensyny w leczeniu nadciśnienia tętniczego
  (AT1 blockers in hypertension treatment)
  Knypl K.
  Informator – Leki Współczesnej Terapii w Polsce 2003,4,46-50
 81. Zakażenie wirusem opryszczki zwykłej u dorosłych
  (Herpes simplex virus infection in adults)
  Knypl K.
  Medycyna Rodzinna 2002,3-4(19),116-116
 82. Krótka, ale pouczająca historia choroby
  (Short but instructive case report)
  Knypl K.
  Medycyna Rodzinna 2002,3-4(19),117-117
 83. Leki hipotensyjne blokujące receptory imidazolowe
  (Antihypertensive treatment with imidazoline receptor blockers)
  Knypl K.
  Medycyna Rodzinna 2002,2(18),63-64
 84. Przestrzeganie zaleceń lekarskich oraz motywacja do leczenia wśród chorych na nadciśnienie tętnicze
  (Compliance with therapy and motivation to treatment among patients with hypertension)
  Knypl K.
  Medycyna Rodzinna 2002,1(17),10-14
 85. Indywidualizacja terapii hipotensyjnej
  (Individualization of hypotensive therapy)
  Knypl K.
  Informator – Leki Współczesnej Terapii w Polsce 2002,4,42-45
 86. Nowe leki hipotensyjne. Część II
  (New antihypertensive drugs. Part II)
  Knypl K.
  Ordynator Leków 2002,6,38-41
 87. Nowe leki hipotensyjne. Część I
  (New antihypertensive drugs. Part I)
  Knypl K.
  Ordynator Leków 2002,5,18-22
 88. Rola soli kuchennej w patogenezie nadciśnienia tętniczego
  (The role of salt in the pathogenesis of hypertension)
  Knypl K.
  Kardiologia w Praktyce 2002,1(2),9-10
 89. Sprawozdanie z XXIII Kongresu Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (Sztokholm 1-5.09.2001)
  (Report on the 23rd Congress of European Society of Cardiology, Stockholm 2001)
  Knypl K.
  Medycyna Rodzinna 2001,16(6),252-253
 90. Nadciśnienie tętnicze wtórne: guz chromochłonny
  (Secondary hypertension: phaeochromocytoma)
  Knypl K.
  Medycyna Rodzinna 2001,16(6),249-251
 91. Sprawozdanie z XI Kongresu Nadciśnieniowego – Mediolan 15-19 VI 2001
  (Report on the 11th Meeting of Hypertension, Milan 2001)
  Knypl K.
  Medycyna Rodzinna 2001,15(5),202-203
 92. Nadwaga i otyłość – problemy terapeutyczne
  (Overweight and obesity – therapeutic problems)
  Knypl K.
  Medycyna Rodzinna 2001,12(1),23-26
 93. Podstawy rozpoznawania nadciśnienia tętniczego. Pomiar ciśnienia krwi
  (The rules of hypertension diagnosis. Measurement of blood pressure)
  Knypl K.
  Magazyn Medyczny – Lekarz Rodzinny 2001,3,60-64
 94. Leki hipotensyjne wpływające na układ współczulny
  (Antihypertenisve drugs affecting the sympathetic nervous system)
  Knypl K.
  Medycyna Rodzinna 2001,15(5),204-206
 95. Nadciśnienie tętnicze u chorych na cukrzycę
  (Hypertension in diabetic patients)
  Knypl K.
  Medycyna Rodzinna 2001,14(3-4),126-128
 96. Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: antagoniści receptorów angitensynowych AT1
  (Pharmacotherapy of hypertension: antagonists of AT1 receptors)
  Knypl K.
  Medycyna Rodzinna 2001,13(2),58-60
 97. Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: antagoniści wapnia
  (Pharmacological therapy of hypertension: calcium antagonists)
  Knypl K.
  Medycyna Rodzinna 2001,12(1),2-4
 98. Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: inhibitory konwertazy angiotensyny
  (Pharmacotherapy of hypertension: angiotensin converting enzyme blockers)
  Knypl K.
  Medycyna Rodzinna 2000,11(3-4),23-25
 99. Sprawozdanie z X Europejskiego Kongresu Nadciśnieniowego w Göteborgu
  (Report on the 10th Meeting on Hypertension, Göteborg 2000)
  Knypl K.
  Medycyna Rodzinna 2000,11(3-4),26-27
 100. Profilaktyka – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość.
  (Prevention – past, present, future)
  Knypl. K.
  Medycyna Rodzinna 2000,10(2),27-28
 101. Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: leki blokujące receptory adrenergiczne typu beta
  (Pharmacotherapy of hypertension: beta-adrenergic receptors blockers)
  Knypl K.
  Medycyna Rodzinna 2000,10(2),24-26
 102. Farmakoterapia nadciśnienia tętniczego: leki moczopędne
  (Pharmacotherapy of hypertension: diuretics)
  Knypl K.
  Medycyna Rodzinna 2000,9(1),19-21
 103. Leczenie nadciśnienia tętniczego. Problemy i perspektywy
  (Treatment of hypertension. Problems and prospects)
  Knypl K.
  Medycyna Rodzinna 1999,8(4),29-31
 104. Niefarmakologiczne metody leczenia nadciśnienia tętniczego.
  (Non-pharmacological treatment of hypertension)
  Knypl K.
  Medycyna Rodzinna 1999,7(3),15-18
 105. Diagnostyka nadciśnienia tętniczego
  (Diagnosis of hypertension)
  Knypl K.
  Medycyna Rodzinna 1999,6(2),23-26
 106. Nadciśnienie tętnicze w praktyce lekarza rodzinnego. Zasady rozpoznawania nadciśnienia tętniczego.
  (Hypertension in general practice. Rules of diagnosis of hypertension)
  Knypl K.
  Medycyna Rodzinna 1999,5(1),10-14

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Złoty Dyplom Lekarza - rozdział 28: tytuł specjalisty European Society of Hypertension

Rozdział 28: Tytuł specjalisty European Society of Hypertension Podczas pobytu w Mediolanie dowiedziałam się o zamiarze nadawania lekar...