czwartek, 6 kwietnia 2017

Każdego lekarza nachodzi kiedys myśl...

Podległych mu włościan porzucić

Dodaj napis


...boarding pass wydrukować...

I nie! nie! SHOP UNTIL YOU DROP - jak mówi przysłowie , ale WORK UNTIL YOU DROP czyli pracować do upadłego.

Złoty Dyplom Lekarza - rozdział 28: tytuł specjalisty European Society of Hypertension

Rozdział 28: Tytuł specjalisty European Society of Hypertension Podczas pobytu w Mediolanie dowiedziałam się o zamiarze nadawania lekar...