czwartek, 6 kwietnia 2017

Każdego lekarza nachodzi kiedys myśl...

Podległych mu włościan porzucić

Dodaj napis


...boarding pass wydrukować...

I nie! nie! SHOP UNTIL YOU DROP - jak mówi przysłowie , ale WORK UNTIL YOU DROP czyli pracować do upadłego.

50. Epikryza końcowa

Dobrnęliśmy  do końca tej opowieści. Czy jest więc to pora na zawieszenie  plakatu Fot. plakat Fot.  Odczytanie  wiersza Fot. A na...