piątek, 21 kwietnia 2017

My last articels concerning European issues


1.Nowości w diagnozowaniu i leczeniu schorzeń hematologicznych 
http://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wybrane-artykuly-1/artykuly-pogladowe/502-nowosci-w-diagnozowaniu-i-leczeniu-schorzen-hematologicznych  
2. Kupowanie leków w internecie 
http://www.gazeta-dla-lekarzy.com/index.php/wazniejsze-nowosci/280-idarucyzumab-dopuszczony-do-obrotu 6. Poprawa w transplantologii jest możliwa przez lepszą koordynację działań
8.Powstały Europejskie Sieci Referencyjne
9.About the art of care for patients with rare disease in France
10.Europejskie Sieci Referencyjne nagrodzone
11.Jak będą działać European Reference Networks?
12. Ministerstwo Zdrowia zachęca do współpracy z European Reference Networks
13.Seminar in Leuven
14. European Reference Networks for rare diseases launched!
 ( access only for registred doctors)
15. Choroby rzadkie - co nowego w Europie?
Puls 2017,4,22-23

 

 

 

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Za rok o tej porze w Paryżu - rozdział siódmy

Rozdział 7.  Spotkania i Jubileusze Rok 2017 rozpoczął się pod znakiem jubileuszy, spotkań i nowych aktywności mediowych, którymi by...